Πληρωμές 90,3 εκατ. ευρώ σε 141.000 δικαιούχους από 18-22 Οκτωβρίου
Ακούστε το ρεπορτάζ διάρκεια