Βαϊράμογλου

ΑΠΟ ΤΟ 1931

Η εταιρεία Βαϊράμογλου ιδρύεται το 1931 από τον Αλέξανδρο Βαϊράμογλου και μέσα από την επιχειρηματική πορεία της, συμβάλλει στην εξέλιξη του
επαγγέλματος του οπτικού στην Ελλάδα.

Επενδύοντας σε πρωτοποριακές ιδέες και τεχνολογίες γρήγορα καταλαμβάνει την 1η θέση στον κλάδο των οφθαλμικών φακών στην Ελλάδα.

Η μακρόχρονη εμπειρία, η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και οι εξελιγμένες υπηρεσίες είναι
οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν την Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε πρωτοπόρα
εταιρεία στην Ελλάδα.

Κατηγορίες: ,