Μελέτη για την υγεία των Ηπειρωτών

Υγεία

Επιδημιολογική μελέτη με επικεφαλής επιστήμονες του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου (Epirus Health Study) είναι μια πρωτοποριακή μελέτη που θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών, μέσω της ανάδειξης και επιβεβαίωσης νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης σημαντικών νοσημάτων.